Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2311822446

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 29€

Δευ-Παρ 08:30-21:00 Σαβ 08:30-14:30

Πληροφορίες

Θέλετε νας μας ρωτήσετε κάτι;

Καλέστε μας στο 2311822446

Social media

Όροι χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα alterpharmacy.gr το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική προέκταση του φαρμακείου με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Ε.Ε. (ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πωλούνται εξ αποστάσεως παραφαρμακευτικά-συμπληρώματα-καλλυντικά και γενικά όσα είδη επιτρέπεται να πωλούνται εξ αποστάσεως από ηλεκτρονικό κατάστημα φαρμακείου, σύμφωνα με την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τη μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη [στο εξής ΠΕΛΑΤΗΣ] δεσμευτική συμφωνία, προκειμένου να είναι δυνατή η περιήγηση στην ιστοσελίδα, να γίνεται χρήση των δυνατοτήτων της και να πραγματοποιούνται οι αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι δε απολύτως δεσμευτικοί. Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης, οι οποίοι παρέχονται «ως έχουν» αίρεται κάθε ευθύνη της εταιρείας.

Στα πλαίσια κάθε συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης έχει μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης ανεπιφύλακτα, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής τους, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε συναλλαγή μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου όρου, όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται ισχυροί. Στις μεταξύ μας συμβάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του αστικού κώδικα, της νομοθεσίας για την εξ αποστάσεως κατάρτιση συμβάσεων πώλησης, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι υπόλοιποι εφαρμοζόμενοι κανόνες δικαίου (εθνικοί και ενωσιακοί) 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη κάθε (ρητώς ή μη) μη παραχωρημένου δικαιώματος τρίτου.

Απαγορεύεται ρητά καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση/τροποποίηση/μεταφόρτωση/αντιγραφή/αναπαραγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα) του περιεχομένου του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδική, έγγραφη άδεια και συναίνεση προς τούτο εκ μέρους της Εταιρείας, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων και την ακρίβειά τους, και με κανέναν τρόπο δεν εγγυάται ότι τα προς πώληση προϊόντα ανταπεξέρχονται στις προσδοκίες και απαιτήσεις του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη.  Μόνη υποχρέωση της εταιρείας είναι η πώληση και αποστολή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι παραγγελιών με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 και του Αστικού Κώδικα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα παρελκόμενα, τις περιγραφές, τη διαθεσιμότητα και τα έξοδα αποστολής των Προϊόντων, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται και στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) για παρενέργειες και ζημίες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή (πραγματικά ελαττώματα προϊόντων από πταίσμα του κατασκευαστή, κακή ποιότητα πρώτων υλών, εσφαλμένες οδηγίες χρήσης)

2) για παρενέργειες και ζημίες που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή ή χρήση προϊόντων,

3) για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων ή καθυστερήσεις στην παράδοση/παραλαβή τους, για τα οποία ευθύνονται τρίτοι

4) για πληροφορίες/συμβουλές που έλαβε από την εταιρεία χωρίς τη συμβουλή/διάγνωση του θεράποντος ιατρού του, τις οποίες η εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν υποκαθιστά

5) για ζημία που προκλήθηκε από παράβαση των παρόντων όρων χρήσης αλλά και των γενικών όρων συναλλαγών ή από παράνομη ενέργειά του πελάτη/χρήστη.

6) για γεγονότα ανωτέρας βίας

7) για οποιαδήποτε ζημία προέκυψε από επίσκεψη στην ιστοσελίδα της εταιρείας

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε σύμβαση με την εταιρεία προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, παρέχοντας τα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας/επικοινωνίας, τα οποία οφείλουν να είναι αληθή, κατάσταση την οποία δεν μπορεί να ελέγξει η εταιρεία και βαρύνει τον χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εταιρεία να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων στοιχείων αλλά και των στοιχείων πληρωμής, για τα οποία υπεύθυνος είναι μόνον ο χρήστης και νόμιμος δικαιούχος

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στην Εταιρεία και τον ιστότοπο και να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με τρόπο παράνομο ή αθέμιτο, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλοι οι παρόντες Όροι χρήσης είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει κάθε σύμβαση με τον Πελάτη, να επιδιώξει όλες τις κυρώσεις κείμενης νομοθεσίας και την επανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά του. Τυχόν απουσία ή καθυστέρηση άσκησης από την Εταιρεία των εκ του νόμου δικαιωμάτων της αλλά και όσων απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης  δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1.Λογαριασμός μέλους

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου, εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την διαδικασία παραγγελίας που έχει αναπτυχθεί στις επιμέρους ιστοσελίδες. Για την χρήση της δυνατότητας υποβολής παραγγελίας αγοράς προϊόντων απαιτείται από τον επισκέπτη/χρήστη να εγγραφεί στο www.alterpharmacy.gr και συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη και γ) να μην προβαίνει προς περαιτέρω διάθεση των προϊόντων που αγοράζει και να μην τα χρησιμοποιεί για εξυπηρέτηση επαγγελματικών σκοπών του. Για τη σύναψη της σύμβασης και την εκτέλεσή της οι πληροφορίες που ζητούνται στους επιμέρους ιστότοπους είναι απαραίτητες και εάν ο πελάτης αρνηθεί να τις θέσει στην διάθεση του www.alterpharmacy.gr ή οι πληροφορίες που διαθέσει δεν είναι ακριβείς, η σύμβαση δεν θα είναι έγκυρη και δεν θα μπορεί το ηλεκτρονικό κατάστημα να εκτελέσει την παραγγελία του χρήστη.

Τα μέλη/χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

2.Προυποθέσεις παραγγελίας

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Παρά όλα αυτά εταιρεία δεν είναι σε θέση να εξακριβώνει πάντα με ασφάλεια τα στοιχεία των πελατών της στις περισσότερες παραγγελίες και για αυτόν το λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για περιπτώσεις έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Όλες οι συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο όπως έχει τροποποιηθεί από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και με τις συμβάσεις εξ αποστάσεως με καταναλωτές.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

– την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης

– την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παροχής,
– την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης

Ειδικότερα η διαδικασία παραγγελίας λειτουργεί ως εξής: ο καταναλωτής βρίσκει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή από τις διάφορες θεματικές και προϊόντικές σελίδες. Στην συνέχεια με την επιλογή του συνδέσμου ΠΡΟΣΘΗΚΗ του παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν στο ηλεκτρονικό “καλάθι αγορών”. Αφού ολοκληρώσει την προσθήκη των επιθυμητών προϊόντων στο καλάθι του παρέχεται η δυνατότητα μέσω του συνδέσμου ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ολοκλήρωσης της παραγγελίας επιλέγοντας τον τρόπο αποστολής και πληρωμής σε ασφαλή σύνδεση

Η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από τους επισκέπτες /χρήστες συνιστά δήλωση βούλησης σύναψης συμβάσεως πωλήσεως όπως αυτή ρυθμίζεται από την σχετική νομοθεσία και όχι απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα.

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι εφ’ όσον όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και εφ’ όσον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, κριθεί κατάλληλος και φερέγγυος για σύναψη συμβάσεως πώλησης, τότε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση εκτός της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε θα του αποσταλούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα είδη ή την ποσότητα των προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Απαγορεύεται ρητά η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από μέλος/χρήστη κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) άλλου μέλους /χρήστη ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account), έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση.

Σε κάθε περίπτωση υπόχρεο προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των πωληθέντων προϊόντων θα είναι το μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account) προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση όπου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους, προστηθέντες, βοηθούς ή πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων.

3.Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία καταβάλει προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους. Σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη τιμή όσον αφορά ένα προϊόν, θα χορηγηθεί στον καταναλωτή η διακριτική ευχέρεια είτε να αγοράσει το προϊόν στην πραγματική του τιμή είτε να ακυρώσει την παραγγελία.


4.Τρόποι πληρωμής

Το κατάστημα μας διαθέτει 5 τρόπους πληρωμής των προϊόντων οι οποίοι είναι:

– Μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα από το φυσικό μας κατάστημα και να πληρώσετε επί τόπου.

– Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Ε.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός λογαριασμού: 5266100179880 IBAN: GR9801722660005266100179880

– Με αντικαταβολή και πληρωμή κατά την παράδοση της παραγγελίας σας από την εταιρεία courier.Επιπρόσθετο κόστος 2 ευρώ.

– Πληρωμή με κάρτα  μέσω κρυπτογράφησης δεδομένων της attica bank: Δέχεται Mastercard, Visa και Maestro.

– Πληρωμή μέσω PayPal. Μπορείτε να πληρώσετε με την κάρτα σας αν δεν έχετε έναν λογαριασμό στο PayPal.

5.Τρόποι αποστολής

– Με Συνεργαζόμενη εταιρία Courier ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες 29 ευρώ και άνω.

– Για παραγγελίες που αφορούν χερσαίους προορισμούς το κόστος μεταφορικών καθορίζετε στα 2.5 ευρώ

– Για παραγγελίες που αφορούν νησιωτικούς προορισμούς το κόστος μεταφορικών καθορίζετε στα 3 ευρώ.

– Παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα κατά τις ώρες λειτουργίας του και τηρώντας τα μέτρα κατά του κορονοϊού  με βάσει τις εκάστοτε κυβερνητικές οδηγίες

– Σε περίπτωση που θελήσετε να πληρώσετε κατά την παράδοση των προϊόντων , το κόστος αντικαταβολής καθορίζετε στα 2 ευρώ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Οι χρήστες πελάτες έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που παρέλαβαν μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις: 

Α) Λανθασμένη αποστολή

Αν τα προϊόντα που παρελήφθησαν από τον πελάτη δεν είναι αυτά τα οποία είχε εξ αρχής παραγγείλει κατά είδος, ποσότητα ή συνομολογημένη ιδιότητα, ο πελάτης έχει δικαίωμα να τα επιστρέψει στην Εταιρεία. Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alterpharmacy.gr την εταιρεία για τη λάθος αποστολή, το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Μόλις η δήλωση παραληφθεί από την εταιρεία, ο πελάτης θα λάβει οδηγίες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ήδη παράσχει στην Εταιρεία, για τον τρόπο επιστροφής των προϊόντων ή/και των χρημάτων του. Συγκεκριμένα η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης, και η επαναποστολή των σωστών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις παραληφθούν τα προϊόντα της λανθασμένης αποστολής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί επιστροφή των χρημάτων του, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κατεβλήθησαν (μετρητά, χρέωση πιστωτικής/πιστωτικής κάρτας/τραπεζικό έμβασμα). Ο πελάτης υποχρεούται να μην έχει επέμβει με κανέναν τρόπο στην εξωτερική συσκευασία των προϊόντων σε περίπτωση επιστροφής τους, να μην τα έχει χρησιμοποιήσει με κανέναν τρόπο και να συμπεριλάβει τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγησης και αποστολής μαζί με όλα τα παρελκόμενα που τυχόν συνοδεύουν τα προϊόντα. Σε διαφορετική περίπτωση επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δυνατή και ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος και της αποστολής και του προϊόντος. 

Β) Προϊόν με πραγματικά ελαττώματα

Η επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθεί υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Επικοινωνία με την εταιρεία το αργότερο έως 14 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων.
  2. Αποστολή των ελαττωματικών προϊόντων για έλεγχο από την εταιρεία, συνοδευόμενα από τα πρωτότυπα παραστατικά και άθικτη τη συσκευασία τους με την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης.
  3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα, τότε το προϊόν αντικαθίσταται από όμοιο και αποστέλλεται στον πελάτη.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, τότε το τίμημα αγοράς επιστρέφεται σε αυτόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβλήθηκε (μετρητά, χρέωση πιστωτικής/πιστωτικής κάρτας/τραπεζικό έμβασμα).

Γ) Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη μεταξύ μας καταρτισθείσα σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων αναιτιολόγητα (ν. 2251/1994). Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να αποστείλει τα προϊόντα όπως ακριβώς τα παρέλαβε, να μην έχει επέμβει με κανέναν τρόπο στην εξωτερική συσκευασία των προϊόντων, να μην τα έχει χρησιμοποιήσει με κανέναν τρόπο και να συμπεριλάβει τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγησης και αποστολής μαζί με όλα τα παρελκόμενα που τυχόν συνοδεύουν τα προϊόντα.

Η υπαναχώρηση ασκείται εγγράφως με δήλωση του πελάτη προς την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα αγοράς των προϊόντων εντός 14 ημερών από την επιστροφή των προϊόντων με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβλήθηκε (μετρητά, χρέωση πιστωτικής/πιστωτικής κάρτας/τραπεζικό έμβασμα).

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι είναι η συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρεία και του πελάτη, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/πελατών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενωσιακή και εθνική) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπό το πρίσμα αυτό, η εταιρεία έχει ως προτεραιότητα την προστασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σκοπό αυτό.

Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, οι οποίοι είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν/επικαιροποιηθούν.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Στοιχεία που ο επισκέπτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως χρήστης.
2. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του.
3. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.
4. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Ταχυδρομικός κώδικας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Στοιχεία αποστολής-παράδοσης παραγγελίας
Στοιχεία τιμολόγησης

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Κατάρτιση σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως
  2. Επικοινωνία με πελάτες και ενημέρωση για νέα, προσφορές
  3. Βελτίωση της διαδικασίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα [cookies και πολιτική cookies]
  4. Ασφάλεια πλοήγησης

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Συγκατάθεση
  2. Σύναψη σύμβασης πώλησης

[checkbox για συγκατάθεση]

ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εταιρεία ταχυμεταφορών και τραπεζικό ίδρυμα [στοιχεία της κάρτας]

ΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σε συμμόρφωση με την κείμενη φορολογική νομοθεσία αλλά και για περιπτώσεις αξιώσεων πελατών σύμφωνα με τον κείμενη νομοθεσία.[τουλάχιστον 5 έτη]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας:

-Να τηρούν εχεμύθεια.
-Να μη μοιράζονται δεδομένα με τρίτους χωρίς την άδεια της εταιρείας.
-Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
-Να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
-Να μην προβαίνουν σε επεξεργασία πέρα από αυτήν που τους επιτρέπει η εταιρεία σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) μέσω τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία .

Επιστρατεύουμε επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών τους πληροφοριών. Επανεξετάζουμε και τροποποιούμε τα μέτρα ασφάλειας κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η εταιρεία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Δικαίωμα πρόσβασης (παροχή αντιγράφων των δεδομένων σας που κατέχει η εταιρεία)

2.Δικαίωμα διόρθωσης (σε περίπτωση ανακριβών ή επικαιροποιημένων στοιχείων)

3.Δικαίωμα διαγραφής (υπό τους ειδικότερους περιορισμούς του ΓΚΠΔ)

4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

5.Δικαίωμα φορητότητας, (απευθείας διαβίβαση με λογικά μέσα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον πελάτη/χρήστη σε άλλη εταιρεία ή φορέα που θα υποδειχθεί στην εταιρεία)

6.Δικαίωμα εναντίωσης (ανάκληση συγκατάθεσης)

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε ηλεκτρονικά μέσω email είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
……..

Η εταιρεία θα σας αποστείλει ατελώς απάντηση, χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δίμηνη, για λόγους που μπορεί να οφείλονται είτε στην πολυπλοκότητα του θέματος είτε σε μεγάλο αριθμό αιτημάτων. Η εταιρεία θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση της προθεσμίας αυτής, αλλά και για τους λόγους της πιθανής καθυστέρησης.

 Εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και να υποβάλλεται την αναφορά σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΠΔΠΧ ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο complaints@dpa.gr ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της ΑΠΔΠΧ Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρους αυτού.

δωρεάν μεταφορικά

για αγορές άνω των 29€

Επιστροφές προϊόντων

14 ημερών από την στιγμή αγοράς

Ποιότητα & αξιοπιστία

Άριστη ποιότητα προϊόντων

100% εγγύηση πληρωμών

PayPal / MasterCard / Visa